struna tražilica

image shadow

pK-vrijednost

negativni logaritam konstante disocijacije elektrolita

kemija

plamena spektrofotometrija

analitička tehnika u kojoj plamen atomizira molekule isparenoga otapala i pobuđuje valentne elektrone u atomu koji prelaze na višu energijsku razinu, elektromagnetsko zračenje valne duljine karakteristične za ispitivani atom emitira se pri povratku elektrona u osnovno stanje

kemija

plamenik

naprava za zagrijavanje uzorka plinom

kemija

plan uzorkovanja

predviđeni postupak izbora, uzimanja, priprave, čuvanja i prijevoza uzorka te poduzorkovanja dijelova uzorka

kemija

planiranje pokusa

kemometrički postupak kojim se planira modeliranje i optimiranje eksperimentalnih uvjeta, što vodi k smanjenju broja pokusa

kemija

platina

kemijski element atomskoga broja 78, 6. periode i 10. skupine, gustoće 21,45 g/cm3, Mohsove tvrdoće 3,5, tališta na 1768,3 °C i vrelišta na 3825 °C

kemija

platinsko posuđe

laboratorijsko posuđe za taljenje netopljivih uzoraka, osim onih koji se legiraju s platinom

kemija

plemeniti plinovi

šest kemijskih elementa 18. skupine periodnoga sustava elemenata koje karakterizira bezbojnost, bezmirisnost, nezapaljivost i slaba kemijska reaktivnost

kemija

plin nosilac

pokretna faza u plinskoj kromatografiji

kemija

plinska kromatografija

kromatografija u kojoj je pokretna faza plin, dok se izbor i protok pokretne faze programira ovisno o ispitivanoj smjesi

kemija