struna tražilica

image shadow

olovov (II) acetat

otrovna sol octene kiseline topljiva u vodi

kemija

omjer razdiobe

omjer koncentracija tvari u svim njezinim oblicima u ravnoteži

kemija

omski

koji slijedi Ohmov zakon

kemija

onečišćenje

pojava neke tvari u okolišu na određenome mjestu, u određenome vremenu i koncentraciji koja nije posljedica nekoga trajnog stanja i ne uzrokuje štetu kao zagađenje

interdisciplinarne prirodne znanosti

onečišćivalo

tvar koja se pojavljuje u okolišu u koncentraciji koja nije posljedica nekoga trajnog stanja i koja ne ugrožava okoliš

interdisciplinarne prirodne znanosti

onijevi spojevi

kationi izvedeni adicijom hidrona na mononuklearni osnovni hidrid dušika, halogena ili halkogena

kemija

operacijsko pojačalo

temeljni elektronički sklop kojim se generiraju, reguliraju, modificiraju i mjere električne veličine u elektroanalizi

elektrotehnika

oporabljena vlakna

vlakna dobivena iz otpadnoga papira

temeljne tehničke znanosti

optička aktivnost

svojstvo tvari da može zakrenuti ravninu polarizacije prolazeće zrake linearno polariziranoga svjetla

kemija

optička čistoća

omjer optičkoga zakretanja uzorka koji sadržava smjesu enantiomera i optičkoga zakretanja jednoga čistog enantiomera

kemija