struna tražilica

image shadow

stolna kartografija

dio digitalne kartografije koji se bavi unosom podataka i digitalnom pripremom tiska

geodezija

suptraktivno miješanje boja

miješanje boja pri kojemu jedna boja upija drugu i djeluje kao obojeni filtar

geodezija

sustav boja

sustav koji razvrstava boje prema tonu, zasićenosti i jarkosti

geodezija

sustav elektroničke pomorske navigacijske karte

baza podataka kojoj se pristupa s pomoću informacijskoga sustava s prikazom elektroničkih pomorskih karata za prikaz karte i drugih navigacijskih funkcija

geodezija

sustav elektroničkih pomorskih karata

sustav za grafički prikaz pomorskih karata koje ne moraju ispunjavati norme Međunarodne pomorske organizacije

geodezija

sustav GEOREF

sustav za određivanje položaja na karti s pomoću kartografske mreže označene slovno-brojčanim znakovima

geodezija

sustav HTRS96/LCC

koordinatni sustav uspravne Lambertove konformne konusne projekcije sa standardnim paralelama 43°05' i 45°55' definiran na temelju HTRS96

geodezija

sustav HTRS96/TM

koordinatni sustav poprečne Mercatorove projekcije sa srednjim meridijanom 16°30' i linearnim mjerilom na srednjemu meridijanu 0,9999 definiran na temelju HTRS96

geodezija

sustav podjele na listove

službena podjela na listove niza karata različitih mjerila u kojemu su listovi karata povezani na jednostavan i praktičan način

geodezija

sustav za kartiranje

sustav prijenosnoga računala, programske podrške i uređaja za automatsko određivanje položaja koje služi za kartiranje pri terenskome radu

geodezija