struna tražilica

image shadow

pomoćna ploha

ploha koja se može razviti u ravninu i na koju se pri perspektivnim konusnim i cilindričnim projekcijama projiciraju točke s plohe kojom se aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda

geodezija

pomorska karta

karta na kojoj je prikazano određeno pomorsko područje i pripadni dio obale s podatcima bitnim za plovidbu

geodezija

pomorska kartografija

dio kartografije koji se bavi izradbom, uporabom i održavanjem pomorskih karata

geodezija

pomorska navigacijska karta

navigacijska karta za ucrtavanje kursova i položajâ broda

geodezija

pomorska pomoćna karta

karta priložena uz navigacijsku kartu s nanesenim meridijanima i paralelama identičnima s onima na navigacijskoj karti na kojoj se izvode konstrukcije potrebne za navigaciju

geodezija

pomorsko znakovlje

sustav znakova za označivanje pomorskih karata definiran na državnoj razini

geodezija

poprečna Mercatorova projekcija

konformna poprečna cilindrična projekcija

geodezija

poprečna projekcija

kartografska projekcija u kojoj se pol normalne kartografske mreže nalazi u ravnini ekvatora

geodezija

portulan

višebojna pomorska karta crtana rukom na pergamentu ili koži

geodezija

postojanost izmjera

svojstvo materijala, nosača crteža, da pri promjeni temperature i vlažnosti zraka ne mijenja ili samo neznatno mijenja dimenzije

geodezija