struna tražilica

image shadow

trošenje

ukupnost mehaničkih djelovanja tijekom rada sustava koji nepovoljno utječu na uporabljivost materijala

strojarstvo

ubrzano starenje

starenje koje se provodi u uvjetima ispitne okoline u kraćemu razdoblju radi simuliranja prirodnoga starenja

strojarstvo

ubrzavalo

tvar koja se dodaje u malim količinama radi ubrzanja reakcija kemijskih sustava

kemija

ugljikova vlakna

vlakna u kojima je udio ugljika najmanje 90 % mase i koja se dobivaju pirolizom organskih vlakana

kemija

usporavalo

tvar s pomoću koje se snižava intenzivnost reakcija kemijskih sustava

kemija

uvojno naprezanje

smično naprezanje poprečnoga presjeka zbog uvijanja

strojarstvo

uzorak

mali dio materijala ili skupine jedinica uzete iz veće količine materijala ili veće skupine jedinica s namjerom da bude njihov predstavnik

strojarstvo

vlakna opće namjene

ugljikova vlakna namijenjena ojačavanju plastike radi poboljšanja električnih, elektromagnetskih, toplinskih i triboloških svojstava

strojarstvo

vlakna visoke žilavosti

ugljikova vlakna čija rastezna čvrstoća prelazi 2500 MPa i modula rasteznosti između 200 i 280 GPa

strojarstvo

vulkametar

reometar za kaučukove smjese

strojarstvo