struna tražilica

image shadow

topografska objektna cjelina

skupina topografskih objektnih grupa u Topografskome informacijskom sustavu Republike Hrvatske

geodezija

topografska objektna grupa

skupina objektnih vrsta u Topografskome informacijskom sustavu Republike Hrvatske

geodezija

topografska objektna vrsta

skupina topografskih objekata u Topografskome informacijskom sustavu Republike Hrvatske

geodezija

topografski dio pomorske karte

dio pomorske karte koji sadržava podatke o obalnome pojasu koji se vidi s mora i njemu svojstvenim oblicima i objektima za raspoznavanje obale, orijentaciju i određivanje položaja broda

geodezija

Topografski informacijski sustav Republike Hrvatske

model organizacije topografskih podataka u Republici Hrvatskoj kojim je propisana klasifikacija topografskih podataka pri njihovu prikupljanju, obradbi, točnosti, načinu prikazivanja i prijenosu

geodezija

topografski objekt

skup cjelovitih geoprostornih podataka

geodezija

topografski sustav

računalni sustav za prikupljanje, obradbu, distribuciju, održavanje i čuvanje topografskih informacija i upravljanje njima

geodezija

topografski znak

kartografski znak koji prikazuje prirodne i izgrađene objekte na topografskim kartama

geodezija

topografsko-kartografski sustav

računalni sustav za prikupljanje, obradbu, distribuciju, održavanje i čuvanje topografskih i kartografskih informacija i upravljanje njima

geodezija

topografsko-katastarski plan

katastarski plan dopunjen prikazom Zemljina reljefa

geodezija