struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

toplinska difuzivnost

brzina promjene temperature tijela ili tijek širenja topline, koja je definirana omjerom toplinske provodnosti i produkta gustoće i specifičnoga toplinskog kapaciteta

strojarstvo

toplinska postojanost

svojstvo materijala da održava postojanost toplinske degradacije

strojarstvo

toplinska provodnost

količina topline u jedinici vremena koja prolazi kroz presjek tijela u jedinici duljine i stupnju Kelvina u stacionarnim uvjetima

strojarstvo

toplinska rastezljivost

relativna promjena duljine tijela u jedinici promjene temperature

strojarstvo

toplinska razgradnja

ukupnost štetnih kemijskih modifikacija plastike pri povišenim temperaturama

kemija

toplinski aktivirani adheziv

suhi adheziv koji se aktivira temperaturom višom od temperature okoline

kemija

toplinsko zavarivanje

povezivanje tankih slojeva materijala, od kojih je barem jedan plastomerni film, zagrijavanjem područja međusobnoga prianjanja slojeva do potrebne temperature koja omogućuje fuziju plastomernoga filma, nakon čega se djelovanjem pritiska slojevi povežu

strojarstvo

toplo oblikovanje

cikličko preoblikovanje plastomernoga pripremka pri temperaturi na kojoj je u entropijski elastičnome stanju

strojarstvo

trajna deformacija

deformacija preostala nakon uklanjanja cjelokupnoga opterećenja

strojarstvo

trimer

oligomer sastavljen od triju jedinica jedne vrste monomera

kemija