struna tražilica

image shadow

tiskovna ploča

tiskovna forma u obliku ploče

geodezija

tiskovni postupak

izradba tiskovne forme, priprema za tisak i tiskanje naklade

geodezija

tlocrtna signatura

signatura čiji je grafički oblik izveden iz tlocrta objekta koji predočuje

geodezija

tlocrtni prikaz

kartografski prikaz objekata ili pojava tlocrtom

geodezija

točkasta signatura

signatura koja točkom pokazuje položaj objekta na karti

geodezija

tonska vrijednost

vrijednost boje pri njezinu stupnjevanju od najsvjetlijega do najtamnijega tona

geodezija

topografija

mjerni postupak kojim se određuju veličina, oblik i položaj topografskih objekata te postupak njihova pojmovna tumačenja i međusobna razlikovanja

geodezija

topografska baza podataka

baza podataka koja sadržava podatke o topografskim objektima

geodezija

topografska karta

karta s informacijama o mjesnim prilikama prikazana područja s dopunjenim opisom karte i s uvjetom njihove prikazbe s jednakom važnošću

geodezija

topografska kartografija

dio kartografije koji se bavi načinima izradbe, uporabe i održavanja topografskih karata

geodezija