struna tražilica

image shadow

temperatura očvršćivanja

temperatura pri kojoj sklop ili polimerni sastav očvršćuje

kemija

temperatura postojanosti oblika

temperatura pri kojoj uz zadano opterećenje savojno napregnuti ispitak propisana oblika dostiže propisani progib

strojarstvo

termička čađa

čađa nastala pri nadziranim uvjetima toplinske razgradnje hidrokarbonskih kapljevina ili plinova ili njihove kombinacije u odsutnosti zraka ili plamena

kemija

termogravimetrija

mjerenje mase ispitka kao funkcije temperature koja se tijekom mjerenja ravnomjerno povisuje

strojarstvo

terpolimer

polimer načinjen od triju vrsta monomera

strojarstvo

tiourea-formaldehidna smola

aminosmola načinjena polikondenzacijom tioureje s formaldehidom

kemija

tlačna viskoznost

omjer tlačnoga naprezanja i brzine tlačne deformacije pri kontinuiranome hidrostatičnom tlaku ili dekompresije pri stalnoj brzini tlačnoga zbijanja

strojarstvo

tlak prešanja

tlak koji tijekom kalupljenja djeluje na kalupljeni materijal

strojarstvo

točkasto ušće

uljevni kanal ili otvor maloga kružnog presjeka koji gotovo da ne ostavlja otisak na kalupljevini

strojarstvo

toplinska analiza

skup metoda kojima se fizička svojstva tvari definiraju kao funkcija temperature pri čemu je tvar izložena djelovanju kontinuirane promjene temperature

strojarstvo