struna tražilica

image shadow

tematska kartografija

dio kartografije koji proučava podjelu, načine izradbe, uporabe i održavanja tematskih karata

geodezija

tematski atlas

atlas čiji je sadržaj tematski povezan

geodezija

temeljna karta

karta koja služi kao osnova za izradbu i uporabu glavnoga sadržaja tematske karte

geodezija

teorija kartografskih projekcija

dio kartografije koji proučava kartografske projekcije

geodezija

terenski izvornik

crtež koji sadržava sve elemente karte nastao kao neposredan rezultat topografske izmjere na terenu

geodezija

teritorijalna jedinica

ograničeno područje sa zajedničkim obilježjem

geodezija

teselacija

mozaična podjela ravnine u diskretne plošne elemente koji se dodiruju i prekrivaju ravninu

geodezija

težina papira

masa jednoga četvornog metra papira izražena u gramima po četvornome metru

geodezija

tintno crtalo

rastersko crtalo koje štrca boje iz četiriju mlaznica te s pomoću sitnih točkica i suptraktivne mješavine boja oblikuje višebojne grafičke prikaze

geodezija

tiskovna forma

element u tiskovnome postupku koji preuzima boju i u dodiru s podlogom uz djelovanje odgovarajuće sile ostavlja na podlozi boju u obliku otiska

geodezija