struna tražilica

image shadow

stupanj polimerizacije polimera

prosječni broj monomernih jedinica u makromolekuli

kemija

stupanj umreženja

stanje tvari tijekom umreživanja s obzirom na njezinu strukturu i svojstva

kemija

suha mješavina

mješavina koja može slobodno teći bez dodavanja kapljevina ili otapala

kemija

suspenzijska polimerizacija

polimerizacija u kojoj su monomeri dispergirani kao fine kapljice u inertnoj otopini

kemija

sustav za umreživanje

sustav dodataka koji se dodaju osnovnoj tvari da bi se postigla željena svojstva

kemija

svitak

materijal u obliku jedinice podobne za odmatanje i rukovanje, skladištenje, otpremu i uporabu

kemijsko inženjerstvo

svjetlosno stvaranje mikronapuklina

stvaranje napuklina na površini gumenoga tijela prouzročeno svjetlosnom degradacijom

interdisciplinarne tehničke znanosti

šarža

proizvod jednoga ciklusa miješanja

strojarstvo

štanca

alat za izrezivanje ploča ili filmova

strojarstvo

štancanje

izrezivanje dijelova različitih oblika iz filma ili ploča pritiskom oštrih rubova matrice kroz jedan sloj plastike ili više njih

strojarstvo