struna tražilica

image shadow

pulpotomija

djelomično uklanjanje pulpnoga tkiva, najčešće njegova koronarnoga dijela

dentalna medicina

punkcija

postupak uboda šupljom iglom kojim se omogućuje istjecanje nakupljena tekućega sadržaja u tkivu, patološkim tvorbama ili u tjelesnim šupljinama

temeljne medicinske znanosti

punjenje korijenskoga kanala

zadnja faza u liječenju korijenskoga kanala koja se izvodi uvođenjem jednoga sredstva ili više njih u korijenski kanal radi njegova zatvaranja

dentalna medicina

purpura

promjena boje tkiva zbog krvarenja

temeljne medicinske znanosti

pušačka melanoza

melanoza koja nastaje zbog odlaganja melanina u bazalnome sloju stanica i lamini propriji

dentalna medicina

pušačko nepce

bijela lezija koja se razvija na tvrdome i mekome nepcu u pušača te u osoba s anamnezom dugotrajnoga uživanja vrućih napitaka

dentalna medicina