struna tražilica

image shadow

toponimija

cjelokupnost toponima u određenome području, jeziku i razdoblju

filologija

toponimijski sufiks

sufiks u sastavu toponima koji upućuje na pripadnost određenoga imena toponimiji

filologija

toponimizacija

prelazak apelativa, višerječne sveze ili onima bilo koje kategorije u toponim izmjenom svoje funkcije

filologija

toponomastičar

osoba koja se bavi toponomastikom

filologija

toponomastičarka

ženska osoba koja se bavi toponomastikom

filologija

toponomastika

dio onomastike koji proučava toponime, zakonitosti njihova nastanka, razvoja i funkcioniranja

filologija

toponomastikon

rječnik ili popis toponima s toponomastičkim tumačenjima

filologija

tradicijsko ime

osobno ime koje se daje u skladu s ustaljenim obrascima nadijevanja osobnih imena u jednoj obitelji

filologija

traduktologija

znanost koja proučava različite aspekte prevođenja koristeći se interdisciplinarnim metodološkim pristupima

filologija

treća palatalizacija

glasovna promjena u kojoj jedrenici k, g, h prelaze u piskavce c, z, s iza i, ę, ь ako se poslije k, g, h ne nalazi samoglasnik stražnjega niza, koji sprječava palataliziranje prethodnoga suglasnika

filologija