struna tražilica

image shadow

staklište

temperaturno područje izraženo srednjom vrijednošću temperature prijelaza iz staklastoga u gumasto stanje i obrnuto

kemijsko inženjerstvo

starenje

nepovratni kemijski i fizički procesi u materijalu koji nastaju protokom vremena

strojarstvo

statistička kopolimerizacija

kopolimerizacija kojom nastaje kopolimer sa slučajnim rasporedom opetujućih monomernih jedinica

kemija

statistički kopolimer

kopolimer čija se molekula sastoji od dvaju ili više slučajno raspoređenih monomera

kemija

stereoblokni polimer

polimer čije se molekule sastoje od linearno povezanih stereoblokova

kemija

stereoregularni polimer

regularni polimer čije se molekule sastoje od samo jedne vrste opetovanih stereoregularnih jedinica povezanih istim slijedom

kemija

stereoselektivna polimerizacija

polimerizacija u kojoj polimerna molekula nastaje iz mješavine stereoizomernih molekula monomera ugrađivanjem samo jedne stereoizomerne vrste

kemija

stereospecifična polimerizacija

polimerizacija kojom nastaje taktni polimer

kemija

stezanje kalupljevine

promjena izmjere obujma koja se vidi kao razlika obujma kalupljevine i kalupne šupljine

strojarstvo

stiren/α-metilstirenska plastika

plastika na osnovi kopolimera stirena i α-metilstirena

kemija