struna tražilica

image shadow

zračni brod

letjelica lakša od zraka pokretana motorom

tehnologija prometa i transport

zračni manevar

najviši oblik zrakoplovne vježbe većih zračnih postrojba

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračni most

neprekinuto i intenzivno prevoženje zaliha ili ljudstva zračnim putem utvrđenim rutama iz jednoga ili više područja na određenu točku

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračni napad

djelovanje zrakoplovstva ubojitim sredstvima na objekte na kopnu i moru radi njihova uništavanja ili oštećivanja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

zračni operator

fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik zrakoplova

tehnologija prometa i transport

zračni prijevoz

prijevoz osoba ili stvari zrakoplovom iz jednoga mjesta u drugo

tehnologija prometa i transport

zračni prijevoznik

zračni operator koji komercijalno zrakoplovima prevozi osobe i/ili stvari

tehnologija prometa i transport

zračni prijevoznik za prijevoz tereta

zračni prijevoznik koji isključivo prevozi teret

tehnologija prometa i transport

zračni promet

letenje i kretanje zrakoplova po aerodromskim površinama za kretanje

tehnologija prometa i transport

zračni prostor

određeni trodimenzijski dio atmosfere iznad kopna ili teritorijalnih voda pod državnim nadzorom

tehnologija prometa i transport