struna tražilica

image shadow

troposfera

atmosferski sloj od Zemljine površine do visine od približno 11 km

geofizika

trup

dio zrakoplova koji povezuje krila, repnu skupinu i podvozje te služi za smještaj putnika, posade, tereta i pomoćne opreme

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

tuča

oborina u obliku pravilnih ili nepravilnih komada leda promjera većega od 5 mm

geofizika

turbinski protokomjer

protokomjer za mjerenje protoka s turbinom izvedenom poput propelera koja se zbog protoka goriva okreće unutar cjevastoga kućišta i čiji je broj okretaja turbine razmjeran volumnomu protoku goriva

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

turbulencija

nepravilno vrtložno gibanje zraka u veoma kratkim vremenskim razmacima

geofizika

turbulencija u vedrome zraku

turbulencija koja se pojavljuje izvan oblaka ili u područjima bez oblaka

geofizika

turbulentno strujenje

nejednoliko vrtložno strujenje sa znatnim razlikama u pravcu i veličini vektora brzine čestica

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

tvrdo inje

inje u obliku naslage neprozirnih ledenih kristalića

geofizika