struna tražilica

image shadow

smjesa

mješavina goriva i zraka predviđena za izgaranje u motoru

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

smrzavajuća kiša

kiša temperature niže od 0 °C koja se pri dodiru s tlom ili predmetima trenutačno smrzava i stvara poledicu

geofizika

smrzavajuća magla

magla s vodenim kapljicama temperature niže od 0 °C koje se u dodiru s predmetima na tlu smrzavaju

geofizika

snaga krstarenja

raspoloživa snaga motora pri krstarenju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

snaga uzlijetanja

snaga motora pri uzlijetanju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

snijeg

oborina u čvrstome stanju koja pada pri temperaturi oko 0 °C

geofizika

snižavanje u nuždi

preuranjeno snižavanje radi izbjegavanja moguće opasnosti

tehnologija prometa i transport

snjegomjer

uređaj za mjerenje količine snježnih oborina vaganjem uzorka snijega ili njegovim otapanjem

geofizika

snježna vijavica

čestice snijega uzdignute s tla jakim vjetrom

geofizika

snježni pokrivač

snijeg visine obično veće od 1 cm koji potpuno pokriva tlo

geofizika