struna tražilica

image shadow

operacija protuzračnoga djelovanja

operacija ratnoga zrakoplovstva usmjerena na protivničke napadačke i obrambene snage i sredstva radi održavanja željenoga stupnja premoći u zračnome prostoru

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

operativna masa

masa zrakoplova bez tereta spremnoga za određenu operaciju, koja se izražava kao zbroj suhe operativne mase i mase goriva pri uzlijetanju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

operativne usluge u zračnome prometu

usluge koje obuhvaćaju usluge letnih informacija, usluge uzbunjivanja, savjetodavne usluge i usluge kontrole zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport

operativni zračni promet

zračni promet u kojemu sudjeluju svi letovi civilnih zrakoplova i letovi državnih zrakoplova koji se obavljaju u skladu s utvrđenim postupcima koji odstupaju od pravila i postupaka za opći zračni promet

tehnologija prometa i transport

operator aerodroma

poduzetnik koji upravlja aerodromom

tehnologija prometa i transport

organizacija za letačko osposobljavanje

organizacija ovlaštena za provođenje stručnoga osposobljavanja za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota zrakoplova

tehnologija prometa i transport

Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo

specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda zadužena za stalni nadzor nad provođenjem Konvencije o međunarodnome civilnom zrakoplovstvu

tehnologija prometa i transport

osjetljivi barometarski visinomjer

barometarski visinomjer izveden tako da mu se može namještati početna vrijednost barometarskoga tlaka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

osjetnik geomagnetskoga polja

osjetnik i modulator geomagnetskoga polja oblika poput obruča ili kotača s trima zavorima i trima simetričnim prorezima pod međusobnim kutom od 120°

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

osma zračna sloboda

pravo obavljanja komercijalnoga zračnog prometa unutar određene države tako da let počinje ili završava u vlastitoj državi

tehnologija prometa i transport