struna tražilica

image shadow

aneroidna kapsula

odzračena kapsula tanke stijenke napravljena za podnošenje točno predviđenih, ponovljivih distorzija razmjernih razlici unutrašnjega i vanjskoga tlaka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

apsolutna visina

vertikalna udaljenost određene razine, točke ili objekta od srednje razine mora

tehnologija prometa i transport

apsolutna visina nadvisivanja prepreka

najniža apsolutna visina iznad nadmorske visine praga uzletno-sletne staze ili aerodroma ispod koje nije osigurano održavanje propisane minimalne vertikalne udaljenosti od prepreka tijekom postupka prilaženja i neuspjeloga prilaženja

tehnologija prometa i transport

apsolutna visina odluke

apsolutna visina kod preciznoga prilaženja ili prilaženja s vertikalnim navođenjem na kojoj pilot mora započeti postupak neuspjeloga prilaženja ako orijentiri za nastavak prilaženja nisu vidljivi

tehnologija prometa i transport

apsolutni napadni kut

kut između tetive aeroprofila i pravca nultoga uzgona

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

apsolutni vrhunac leta

najveća visina koju zrakoplov teoretski može dosegnuti

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

aspektni odnos krila

omjer kvadriranoga raspona krila i površine krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

astronomski sumrak

razdoblje od zalaska Sunca 12° ispod horizonta do zalaska Sunca 18° ispod horizonta

geofizika

atmosfersko upijanje

upijanje energije zračenja u molekule plinova i vodene pare te u određene čestice u atmosferi

geofizika

ATS ruta

utvrđena ruta namijenjena usmjeravanju tijeka zračnoga prometa za potrebe davanja usluga službi zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport