struna tražilica

image shadow

tipični primjer

metonimijski idealizirani kognitivni model u kojemu tipični primjer kategorije predstavlja cijelu kategoriju

filologija

tipološka srodnost

srodnost među jezicima koja se temelji na zajedničkim obilježjima, neovisno o podrijetlu

filologija

titula

oznaka stručnoga ili znanstvenoga statusa

filologija

tjelesna mimeza

ljudska sposobnost svjesne i namjerne uporabe dijelova tijela i kretnja povezanih s tim dijelom tijela kako bi se time predstavila radnja, objekt ili događaj

filologija

tjesnačnik

suglasnik pri čijemu izgovoru ne postoji potpuni zatvor nego zrak prolazi kroz mali otvor uz stvaranje zvuka trenja

filologija

točka

pravopisni znak koji stoji na kraju rečenice te iza kratica i rednih brojeva

filologija

točka gledišta

točka iz koje se promatraju sudionici i prizori u događaju

filologija

točka sa zarezom

pravopisni znak koji se piše pri jačemu odvajanju od onoga koje označuje zarez, a slabijemu od onoga koje označuje točka

filologija

tonski naglasni sustav

naglasni sustav u kojemu su tonsko kretanje i/ili visina tona razlikovni, a tonske su opreke višestruke i pojavljuju se na svim slogovima

filologija

topoformant

formant koji sudjeluje u tvorbi toponima

filologija