struna tražilica

image shadow

simulacijska semantika

teorija značenja u okviru neuronske teorije jezika i mišljenja koja se temelji na postavci da razumijevanje zahtijeva imaginativnu simulaciju

filologija

simultano prevođenje

prevođenje koje se odvija gotovo istodobno s izvornim govorom sa zadrškom od 2 sekunde do 10 sekunda te s pomoću mikrofona, slušalica i prijamnika

filologija

sinestezija

metaforički proces konceptualizacije jednoga osjetilnog sustava s pomoću drugoga osjetilnog sustava

filologija

singulare tantum

imenica koje ima samo jedninu

filologija

sinkretizam

morfološka pojava u kojoj više različitih morfosintaktičkih oblika istoga leksema ima isti morfološki ostvaraj

filologija

sinkronizacija

zamjena glumačkih glasova u stranim filmovima, serijama, dječjim i drugim emisijama glasovima domaćih glumaca

filologija

sinonim

leksička jedinica čije je značenje jednako ili blisko značenju druge leksičke jedinice

filologija

sinonimičnost

sinonimija sintaktičkih struktura

filologija

sinonimija

značenjski odnos u kojemu se značenja leksičkih jedinica djelomično ili potpuno podudaraju

filologija

sinonimni skup

skup sinonima međusobno zamjenjivih u najmanje jednome kontekstu

filologija