struna tražilica

image shadow

regularni izraz

zadani niz znakova čija se kombinacija može upotrijebiti za pronalaženje određenih dijelova teksta

filologija

reifikacija

konceptualizacija bilo koje od razina iz velikoga lanca postojanja kao složenoga objekta

filologija

rekomplementacija

strategija ponovljenoga uvođenja sintaktičke skupine u surečenici

filologija

relativna kronologija glasovnih promjena

smještanje glasovnih promjena u jezično vrijeme, odnosno određivanje njihova međusobnoga redoslijeda

filologija

relativni prostorni sustav

sustav prostornih naziva čija interpretacija ovisi o točki gledišta ili lokaciji govornika i nije usidrena u apsolutnim prostornim parametrima

filologija

rema

dio iskaza koji sadržava dotad nepoznatu obavijest

filologija

replika

riječ ili koja druga sastavnica jezika davaoca u obliku u kojemu je upotrebljavaju govornici jezika primaoca

filologija

repozitorij figurativnoga jezika

mrežni repozitorij koji sadržava strukturirane popise konceptualnih i jezičnih figurativnih jedinica

filologija

reprezentativ

ilokucijski čin kojim govornik određuje istinitost ili neistinitost čega

filologija

reprezentativni korpus

korpus koji veličinom i kvalitetom obuhvaća mnogo mogućnosti za obradu riječi i rečenica koje su potrebne korisniku

filologija