struna tražilica

image shadow

pleonastična negacija

negacija koja ne mijenja značenje i istinosnu vrijednost rečenice

filologija

pleonazam

gomilanje istoznačnih riječi ili sastavnica

filologija

plurale tantum

imenica koja ima samo množinu

filologija

pluskvamperfekt

pretprošlo glagolsko vrijeme kojim se označuje radnja koja se dogodila prije koje druge glagolske radnje

filologija

podomaćivanje

prilagođavanje prijevoda jezičnim i društvenim značajkama ciljne kulture

filologija

podređena dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad govornik drugi jezik obrađuje s pomoću prvoga jezika

filologija

podređeni pojam

pojam koji se u kojemu hijerarhijskom sustavu pojmova može udružiti s najmanje još jednim pojmom iste razine i tako tvoriti pojam više razine

filologija

podređeni pojam

pojam koji se u hijerarhijskome odnosu nalazi na nižoj razini razredbe

filologija

podređenost

odnos dvaju pojmova u kojemu je opseg jednoga pojma uključen u opseg drugoga pojma, a sadržaj toga drugog pojma u sadržaj prvoga pojma

filologija

podređenost

odnos među čvorovima u stablu pri kojemu između podređenoga i nadređenoga čvora postoji neprekinuti put u smjeru od dna stabla prema njegovu korijenu na kojemu se ne mijenja smjer kretanja

filologija