struna tražilica

image shadow

onomastička stratigrafija

raspodjela imena unutar određenoga područja po vremenskim slojevima

filologija

onomastički atlas

atlas koji pokazuje rasprostranjenost i čestoću određenih imena, njihovih tipova i elemenata u prostoru i, po mogućnosti, u vremenu

filologija

onomastika

znanost o imenima

filologija

onomastikon

onomastički rječnik

filologija

ontološka metafora

metafora s pomoću koje apstraktne pojmove i iskustva poput radnja, stanja, zbivanja i događaja konceptualiziramo kao objekte, tvari, supstancije, spremnike ili omeđeni prostor

filologija

opća enciklopedija

pojmovno usmjeren priručnik većega opsega koji daje sažet i sustavan pregled svih područja ljudskoga znanja

interdisciplinarne humanističke znanosti

opći jezik

zajednički književni jezik koji može naddijalektno funkcionirati na narječno neujednačenu prostoru

filologija

opći korpus

korpus reprezentativan za jezik u cjelini koji se sastoji od tekstova koji pripadaju različitim tekstnim vrstama, područjima i stilovima

filologija

opći rječnik

rječnik u kojemu se abecednim redom unose i opisuju riječi koje pripadaju općemu leksiku pojednoga jezika te nazivi pojedinih struka koji su prošireni u općoj uporabi

filologija

operativ

jezična jedinica koja je nosilac provedbe ili ostvarivosti performativa

filologija