struna tražilica

image shadow

nazivlje

sustav naziva koji se upotrebljavaju u određenome znanstvenom, tehničkom ili umjetničkom području

filologija

nazovitvrdnja

tvrdnja koja nije ovjerena

filologija

negativni prijenos

prijenos intuitivnih i osviještenih znanja prvoga jezika u ciljni koja otežavaju ovladavanje ciljnim jezikom

filologija

negovorna komunikacija

komunikacija koja se ne ostvaruje govorom, nego drugim nejezičnim znakovima kao što su mimika, gesta, zvuk, dodir, pogled, položaj tijela

filologija

neizravni objekt

objekt koji nije u besprijedložnome akuzativu ni u dijelnome ili slavenskome genitivu koji je zamjenjiv akuzativom

filologija

neizravno prevođenje

prevođenje s jednoga jezika na drugi s pomoću jezika posrednika

filologija

neizrečeni subjekt

subjekt koji je sadržan u glagolskome obliku

filologija

neizvorna govornica

govornica nekoga jezika kojoj taj jezik nije materinski i glavni

filologija

neizvorni govornik

govornik kojega jezika kojemu taj jezik nije materinski i glavni

filologija

nejezični čin

komunikacija u kojoj jedan sudionik djeluje na drugoga nejezičnim sredstvima

filologija