struna tražilica

image shadow

lucidar

srednjovjekovni tekstovi enciklopedijskoga karaktera koji su sadržavali znanja o čovjeku i svijetu pisani u obliku dijaloga između učenika, koji postavlja pitanja, i učitelja, koji odgovara

filologija

luzitanizam

riječ ili koji drugi element portugalskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

ljetopis

djelo koje sadržava zabilješke važnijih povijesnih događaja koje se donose kronološkim redom, po vremenskome slijedu zbivanja

filologija

ljudsko prevođenje

prevođenje koje u najvećoj mjeri obavlja čovjek na temelju svojega znanja

filologija