struna tražilica

image shadow

konativna funkcija teksta

funkcija teksta kojemu je temeljna značajka uspostava komunikacijske veze između pošiljatelja i primatelja poruke

filologija

koncept

osnovna jedinica znanja na kojoj se temelji kategorizacija i konceptualizacija

filologija

konceptualizacija

proces konstruiranja značenja te oblikovanja koncepata i ideja

filologija

konceptualizacijski potencijal

opći ljudski kognitivni potencijal stvaranja koncepata koji omogućuje i ograničava razvoj ljudskoga konceptualnog sustava

filologija

konceptualna metafora

konceptualna struktura koja uključuje preslikavanje između semantičkih okvira koje je najčešće utemeljeno na utjelovljenome iskustvu

filologija

konceptualna metonimija

konceptualna operacija u kojoj se jedan entitet prijenosnik upotrebljava za identifikaciju drugoga entiteta sadržaja unutar istoga semantičkog okvira

filologija

konceptualna struktura

struktura i način organizacije koncepata u ljudskome konceptualnom sustavu

filologija

konceptualni sustav

strukturirani i organizirani repozitorij koncepata dostupnih ljudima koji omogućuje kategorizaciju i konceptualizaciju

filologija

kondicional

glagolski način kojim se izriče želja, mogućnost ili pogodba vršenja radnje

filologija

kondicional drugi

pogodbeni način koji se tvori od kondicionala prvoga pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnog

filologija