struna tražilica

image shadow

glavni jezik

jezik koji pojedincu služi kao najčešće sredstvo sporazumijevanja

filologija

glosa

objašnjenje manje poznate ili teže razumljive riječi u nekome tekstu

filologija

glosar

zbirka tumačenja manje poznatih ili nejasnih mjesta ili riječi u nekome rukopisu ili kodeksu

filologija

glotodidaktika

područje primijenjene lingvistike koje se sastoji od psiholingvistike, sociolingvistike i pedagogije i na kojemu se temelji usvajanje inoga jezika u obrazovnome sustavu

filologija

govor

optimalna zvučna čovječja komunikacija oblikovana ritmom rečenica, riječi i slogova

filologija

govor

samostalna retorička cjelina koju čine uvod, glavni dio i zaključak

filologija

govor

pojedinačna primjena jezika kao sustava u konkretnoj komunikacijskoj situaciji

filologija

govor skrbnika

pojednostavnjen govor kojim se skrbnici obraćaju maloj djeci

filologija

govor usmjeren djetetu

sporiji, jednostavniji i izražajniji govor upućen djetetu kako bi poruka bila što razumljivija

filologija

govorenje

osnovna jezična proizvodna djelatnost

filologija