struna tražilica

image shadow

funkcionalizam

gramatičke teorije koje u gramatički opis uključuju i formu i uporabu i značenje

filologija

funkcionalna gramatika

gramatika u kojoj se povezuju jezične strukture i obrasci s onim što se s pomoću njih može učiniti, naglasak je na jezičnoj uporabi, društvenome kontekstu, komunikaciji i jezičnim funkcijama

filologija

funkcionalna pismenost

najmanja razina pismenosti koja je potrebna da se učinkovito sudjeluje u društvu

filologija

funkcionalni model prevođenja

model prevođenja pri kojemu je glavni kriterij očuvanje temeljne funkcije teksta

filologija

funkcionalni morfem

morfem koji modificira temeljno značenje riječi sadržano u korijenu

filologija

funkcionalni pravopis

pravopis koji se bavi pravopisnim pravilima koja su svojstvena pojedinomu funkcionalnom stilu

filologija

funkcionalni stil

stil standardnoga jezika koji služi za ispunjavanje određene komunikacijske potrebe

filologija

futur

buduće glagolsko vrijeme

filologija

futur drugi

predbuduće glagolsko vrijeme koje se tvori od svršenoga prezenta pomoćnoga glagola biti i glagolskoga pridjeva radnoga

filologija

futur prvi

buduće glagolsko vrijeme koje se tvori od nenaglašenoga prezenta pomoćnoga glagola htjeti i infinitiva

filologija