struna tražilica

image shadow

etiolacija

neperformativna uporaba jezika bez stvarne djelatne snage u aktualnome komunikacijskom kontekstu

filologija

etnik

ime stanovnika određenoga područja, zemlje, grada, sela

filologija

etnolingvistika

jezikoslovno područje koje proučava odnos jezika i kulture, folklora, narodnih običaja i života određene etničke zajednice

filologija

etnonim

ime pripadnika etničke skupine, naroda ili plemena

filologija

eufemizacija

izbjegavanje uporabe izrazom jačih, izražajnih, uvredljivih ili tabuiranih riječi ili izraza

filologija

eufemizam

riječ ili izraz čije značenje jezična zajednica smatra blažim i ljepšim od značenja koje druge riječi ili izraza bliskoga značenja

filologija

Europski lingvistički atlas

europski jezikoslovni projekt kojemu je cilj proučavanje svih europskih jezičnih porodica te izrada atlasa radi utvrđivanja korelacijskih značajka različitih jezika i njihovih dijalekata bitnih za rekonstrukciju povijesti europskih jezika

filologija

evaluativ

iskaz kojim govornik vrednuje ili ocjenjuje kakav sadržaj ili pojavu

filologija

evocirana otoakustička emisija

pretraga kojom se ispituje aktivnost pužnice utvrđivanjem postojanja otoakustičke emisije na zvučni podražaj

filologija

evolucijska fonologija

fonološka teorija koja s povijesnoga stajališta objašnjava sinkronijske varijacije u izgovoru povezujući fonetsku i fonološku analizu

filologija