struna tražilica

image shadow

amerikanizam

riječ ili koji drugi element iz američkoga engleskog posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija

anaforička funkcija

upućivačka uloga jezičnih jedinica u iskazu na sadržaj koji prethodi

filologija

analiza diskursa

proučavanje gramatičke i sadržajne strukture diskursa u skladu s jezičnim zakonitostima jezika unutar kojega se diskurs ostvaruje

filologija

analiza govornoga čina

opis priopćajnih obilježja govornoga čina pri kojemu se u obzir uzimaju situacija, mjesto, vrijeme, tema, svrha i sudionici iskaza

filologija

analiza polaznoga teksta

prethodna analiza teksta koji se namjerava prevesti radi procjene težine prijevoda

filologija

analiza razgovora

proučavanje strukture razgovora pri čemu se osim gramatičkih i sadržajnih obilježja u obzir uzimaju ponašanje sudionika i okolnosti odvijanja razgovora

filologija

analogija

promjena jednoga oblika ili riječi po uzoru na koji drugi oblik ili riječ

filologija

andronim

ime žene izvedeno od osobnoga imena, prezimena ili nadimka muškarca, najčešće supruga ili oca

filologija

aneksni rječnik

rječnik s tumačenjem manje poznatih riječi koji se dodaje kojemu djelu da bi se čitatelju olakšalo razumijevanje djela

filologija

anglizam

riječ ili koji drugi element engleskoga podrijetla posuđen u koji drugi jezik i prilagođen njegovu jezičnomu sustavu

filologija