struna tražilica

image shadow

razlika u cijeni

razlika između prodajne i nabavne cijene imovine

ekonomija

razmatranje naknadnih događaja

dio kompletiranja revizije koji se odnosi na razmatranje događaja koji su nastali između datuma financijskih izvještaja i datuma revizorova izvješća

ekonomija

razmatranje nepredviđenih obveza

dio kompletiranja revizije koji se odnosi na razmatranje nepredviđenih budućih plaćanja kojemu subjektu izvan poduzeća ili značajnih smanjenja drugoga oblika imovine

ekonomija

razmjer šteta

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje udio šteta u zarađenoj premiji

ekonomija

razmjer troškova

financijski pokazatelj analize financijskih izvještaja osiguravajućega društva kojim se ocjenjuje udio troškova u zarađenoj premiji umanjenoj za premije u reosiguranju

ekonomija

razred

dio kontnoga plana koji se u dekadskome formalnom okviru kontnoga plana sastoji od deset skupina konta

ekonomija

razrjeđivanje

smanjenje dobiti po dionici ili povećanje gubitka po dionici, što je posljedica pretpostavke da su konvertibilni instrumenti konvertirani, opcije ili varanti izvršeni ili redovite dionice izdane nakon ispunjenja određenih uvjeta)

ekonomija

razumljivost

kvalitativna karakteristika informacije koja proizlazi iz njezina jasnoga i sažetoga predstavljanja

ekonomija

razumno uvjerenje

razina pruženog uvjerenja kojim se daje do znanja kako prema mišljenju revizora predmet revizije u svakome bitnom pogledu jest ili nije u skladu s utvrđenim kriterijima

ekonomija

razvoj

primjena rezultata istraživanja ili drugoga znanja na plan ili projekt proizvodnje novih ili značajno unaprjeđenih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sustava ili usluga prije početka komercijalne proizvodnje ili upotrebe

ekonomija