struna tražilica

image shadow

planski račun dobiti i gubitka

dio operativnoga plana poduzeća u kojemu se prikazuju planirani prihodi, rashodi i rezultat poslovanja

ekonomija

planski trošak nabave

trošak nabave prema kojem se imovina u procesu nabave evidentira u visini planirane vrijednosti imovine za koju se očekuje da će se morati podmiriti

ekonomija

platni list

knjigovodstvena isprava koja služi kao podloga za knjiženje plaće pojedinoga zaposlenika poduzeća u analitičkoj evidenciji plaća

ekonomija

plodonosna biljka

živa biljka koja se upotrebljava u proizvodnji ili opskrbi poljoprivrednih proizvoda za koju se očekuje da donosi plodove dulje od jednoga obračunskog razdoblja i za koju nije vjerojatno da će se prodati kao poljoprivredni proizvod, osim u slučaju sporedne prodaje kao otpatka

ekonomija

početak najma

datum potpisivanja ugovora o najmu ili datum na koji su stranke preuzele glavne odredbe najma ovisno o tome koji je raniji

ekonomija

početna bilanca

bilanca koja se sastavlja pri osnivanju poduzeća i na početku svake poslovne godine

ekonomija

početni saldo

saldo koji predstavlja stanje imovine ili izvora imovine na početku razdoblja

ekonomija

početno priznavanje

priznavanje imovine i obveza u bilanci poduzeća u visini njihova troška stjecanja i u trenutku njihova nastanka

ekonomija

početno priznavanje financijske imovine ili financijskih obveza

priznavanje financijske imovine ili financijske obveze u bilanci subjekta kad subjekt postane stranka ugovornih odredbi instrumenta

ekonomija

podnajam

najam pri kojemu najmoprimac daje odnosnu imovinu u novi najam trećoj strani te pri kojemu je najam između glavnoga najmodavca i najmoprimca i dalje valjan

ekonomija