struna tražilica

image shadow

odnos cijene i dobiti po dionici

financijski pokazatelj ulaganja kojim se ocjenjuje omjer tržišne cijene dionice i dobiti po dionici

ekonomija

odnos cijene i dobiti po dionici banke

financijski pokazatelj investiranja banke kojim se ocjenjuje omjer tržišne cijene dionice i dobiti po dionici banke

ekonomija

odnos danih kredita i primljenih depozita banke

financijski pokazatelj likvidnosti banke kojim se ocjenjuje omjer danih kredita u primljenim depozitima banke

ekonomija

odnos isplate dividendi

financijski pokazatelj investiranja kojim se mjeri udio izglasanih dividendi u ukupnoj dobiti tekućega razdoblja

ekonomija

odnos isplate dividendi banke

financijski pokazatelj investiranja banke kojim se mjeri udio izglasanih dividendi u ukupnoj dobiti tekućega razdoblja banke

ekonomija

odnos kamatnih prihoda i rashoda

financijski pokazatelj ekonomičnosti banke kojim se ocjenjuje koliko jedinica kamatnih prihoda banka ostvaruje po jedinici kamatnih rashoda

ekonomija

odnos kapitala i ukupne imovine

financijski pokazatelj zaduženosti banke kojim se mjeri stupanj financiranja imovine banke iz vlastitih izvora financiranja

ekonomija

odnos kratkoročne aktive s ukupnim danim kreditima

financijski pokazatelj likvidnosti banke kojim se mjeri omjer kratkoročne aktive i ukupnih danih kredita banke

ekonomija

odnos ukupnih obveza i ukupne aktive

financijski pokazatelj zaduženosti banke kojim se mjeri stupanj financiranja imovine iz tuđih izvora financiranja banke

ekonomija

odnos ukupnoga prihoda i operativnih troškova

financijski pokazatelj ekonomičnosti banke kojim se ocjenjuje koliko jedinica ukupnih prihoda banka ostvaruje po jedinici operativnih troškova

ekonomija