struna tražilica

image shadow

analiza financiranja

analiza strukture izvora imovine poduzeća

ekonomija

analiza kreditne sposobnosti

analiza dostignutoga stupnja i neostvarene razine solventnosti

ekonomija

analiza odstupanja od planskih vrijednosti

horizontalna analiza kojom se odabrana pozicija iz financijskoga izvještaja uspoređuje s planiranom vrijednosti te pozicije

ekonomija

analiza osjetljivosti

analiza promjene uspješnosti poslovanja zbog zadanih postotnih promjena prodajne cijene, troškova i/ili obujma poslovanja na donju i gornju granicu

ekonomija

analiza poslovnih događaja

dio računovodstvenoga procesa kojemu je cilj klasificirati ukupno nastale poslovne događaje na one koji trebaju biti predmet računovodstvene evidencije i one koji se obrađuju u kojim drugim evidencijama

ekonomija

analiza povijesnoga niza

horizontalna analiza kojom se odabrana pozicija iz financijskoga izvještaja uspoređuje s istom pozicijom tijekom izabranoga povijesnog razdoblja

ekonomija

analiza scenarija

analiza vjerojatnosti ostvarivanja očekivanih poslovnih rezultata i mogućih odstupanja od očekivanja

ekonomija

analiza snage zarađivanja

analiza sposobnosti dugotrajnoga stvaranja nove dodane vrijednosti i ostvarivanja dobiti jednake razine ili dobiti primjerene potrebama razvitka poduzeća

ekonomija

analiza točke pokrića

izračun granične vrijednosti dobiti

ekonomija

analiza trenda

horizontalna analiza kojom se ocjenjuje dinamika odabrane pozicije iz financijskoga izvještaja promatranjem promjena tijekom najmanje dvaju uzastopnih razdoblja

ekonomija