struna tražilica

image shadow

upravljanje elektroničkom građom

upravljanje nabavom, katalogizacijom, sklapanjem licencija i financijskim poslovanjem vezanim uz elektroničku građu

informacijske i komunikacijske znanosti

upravljanje zbirkom

način sustavnog planiranja, izgradnje, financiranja, vrednovanja, održavanja, uključujući i izlučivanje, zaštite i pohrane, istraživanja korištenja fonda tijekom duljega razdoblja, radi ostvarivanja ciljeva ustanove

informacijske i komunikacijske znanosti

upravljanje znanjem

preuzimanje, pohranjivanje i korištenje znanja članova neke organizacije

informacijske i komunikacijske znanosti

uputnica

kataložna jedinica koja u katalogu, bibliografiji ili bibliografskoj bazi podataka upućuje od jedne odrednice na drugu

informacijske i komunikacijske znanosti

uredba

pravni akt Europske unije koji izravno obvezuje države članice na njegovu primjenu

informacijske i komunikacijske znanosti

urednički odbor

skupina osoba odgovornih za provjeru sadržaja publikacije i praćenje njezina objavljivanja

informacijske i komunikacijske znanosti

urednik multimedije

urednik koji slaže i objedinjuje više medija u jedan program ili prezentaciju

informacijske i komunikacijske znanosti

uređivanje

promjena teksta ili programskoga kôda dodavanjem novih ili brisanjem postojećih znakova ili priprema teksta za tisak

informacijske i komunikacijske znanosti

uređivanje rukopisa

faza rada u izdavanju djela obično u nadležnosti stručnog urednika koja obuhvaća temeljitu provjeru jezika djela kao i točnost navedenih izvora, citata i činjenica

informacijske i komunikacijske znanosti

usluga pronalaženja informacija

računalni program koji se temelji na izgradnji središnjega indeksa koji se sastoji od metapodataka, cjelovitih dokumenata ili drugih podataka o nositeljima sadržaja

informacijske i komunikacijske znanosti