struna tražilica

image shadow

sintetička metoda

metoda izrade tezaurusa i nadziranih rječnika koja se temelji na analizi leksičkih izvora

informacijske i komunikacijske znanosti

sirovi podatak

podatak koji još nije obrađen za korištenje

informacijske i komunikacijske znanosti

sistemski knjižničar

knjižničar zadužen za razvoj i održavanje hardvera i softvera određene knjižnice ili knjižničnoga sustava, a posebno za računalni katalog, pristup bibliografskim bazama podataka i drugim elektroničkim izvorima

informacijske i komunikacijske znanosti

sitni tisak

tiskovina malena opsega proizvedena za specifičnu kratkotrajnu uporabnu svrhu, sadržaj koje je vezan uz neki događaj ili predmet interesa

informacijske i komunikacijske znanosti

sitotisak

tehnika plošnoga tiska protiskivanjem boje kroz tiskovnu formu, kojoj su tiskovni elementi propusni za boju, a slobodne površine nisu

informacijske i komunikacijske znanosti

siva literatura

literatura koja nije dostupna uobičajenim kanalima prodaje i raspačavanja

informacijske i komunikacijske znanosti

sken

računalna slika tiskanoga ili pisanoga dokumenta

informacijske i komunikacijske znanosti

skener

uređaj koji pretvara pisani ili tiskani tekst, grafičke prikaze ili crtične kodove u digitalni oblik za daljnju obradu ili prikaz na računalnome zaslonu

informacijske i komunikacijske znanosti

skladatelj

izvorni stvaratelj glazbenoga djela unesen kao autor u bibliografskome zapisu koji predstavlja djelo u knjižničnome katalogu

informacijske i komunikacijske znanosti

sklopovlje

fizički dijelovi elektroničkoga računala, računalnoga sustava ili sličnoga elektroničkog uređaja

informacijske i komunikacijske znanosti