struna tražilica

image shadow

reduciranje tablica

uredničko izostavljanje nekih ili svih prethodnih podjela broja u klasifikacijskoj shemi

informacijske i komunikacijske znanosti

referalna informacija

informacija kojom se korisnik upućuje na izvor izvan knjižnice

informacijske i komunikacijske znanosti

referalna usluga

usluga kojom se korisniku pruža referalna informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

referentna knjižnica

knjižnica koja svoj fond stavlja na korištenje isključivo u svojim prostorijama

informacijske i komunikacijske znanosti

regesta

popis sažetih sadržaja isprava

informacijske i komunikacijske znanosti

regionalna bibliografija

bibliografija koja uključuje građu nastalu u određenoj regiji

informacijske i komunikacijske znanosti

regionalna zavičajna zbirka

zavičajna zbirka čija je građa vezana uz cijelu pokrajinu

informacijske i komunikacijske znanosti

rekatalogizacija

preradba postojećih kataložnih zapisa, najčešće zbog promjene kataložnih pravila

informacijske i komunikacijske znanosti

reklamacija

dopis poslan nakladniku ili posredniku s obavijesti da naručena ili pretplaćena jedinica građe nije primljena

informacijske i komunikacijske znanosti

reklamni tekst

informacije otisnute na poleđini knjige s ciljem privlačenja pozornosti na njezin sadržaj

informacijske i komunikacijske znanosti