struna tražilica

image shadow

informacijska usluga

knjižnična usluga koja uključuje izravnu pomoć pri rješavanju informacijskih upita te olakšavanje pristupa knjižničnoj građi i opremi

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijska znanost

znanstvena disciplina koja se bavi nastajanjem, prikupljanjem, organizacijom, tumačenjem, pohranjivanjem, pretraživanjem, širenjem, preoblikovanjem i uporabom informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski intervju

strukturirani razgovor knjižničara i korisnika kojim knjižničar nastoji točno otkriti informacijsku potrebu

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski izvor

osoba, ustanova ili medij koji korisniku pruža ili prenosi informaciju

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski kanal

način na koji korisnik dolazi do informacije

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski pult

stol smješten u uočljivome prostoru knjižnice ili sam prostor namijenjen korisnicima gdje stručno osoblje pruža informacijske usluge dajući podršku i savjete za korištenje baza podataka i ostalih informacijskih izvora, osobno, telefonom, pismeno ili s pomoću računala

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski stručnjak

arhivist, knjižničar, muzejski dokumentalist ili drugi stručnjak koji se bavi prikupljanjem, obradom i davanjem informacija na korištenje

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski sustav

komunikacijski sustav koji uz komunikaciju omogućuje i obradu informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski sustav

sustav izgrađen za stvaranje, prikupljanje, organizaciju, pohranu, pronalaženje i diseminaciju informacija u nekoj ustanovi, organizaciji ili određenome sektoru društva

informacijske i komunikacijske znanosti

informacijski upit

upit kojim korisnik nastoji iskazati svoju potrebu za informacijom

informacijske i komunikacijske znanosti