struna tražilica

image shadow

ishod učenja

iskaz o tome što će učenik znati i moći učiniti nakon završenoga programa učenja

informacijske i komunikacijske znanosti

iskustveno učenje

učenje izvedeno iz općega životnog iskustva ili određenih aktivnosti, uglavnom izvan tradionalnoga pedagoškog okruženja

informacijske i komunikacijske znanosti

izabrana djela

reprezentativna djela određenoga autora objavljena pod zajedničkim naslovom

informacijske i komunikacijske znanosti

izazvani dar

dar koji je knjižnica zatražila od fizičke ili pravne osobe

informacijske i komunikacijske znanosti

izbrisivost

svojstvo nositelja podataka da se izbrišu na njemu zabilježene informacije i da se ponovno koristi

informacijske i komunikacijske znanosti

izdanje za djecu

izdanje djela namijenjena djeci do dvanaeste ili trinaeste godine

informacijske i komunikacijske znanosti

izdanje za mladež

izdanje djela namijenjeno mladeži od dvanaest do osamnaest godina

informacijske i komunikacijske znanosti

izdavač

pojedinac ili organizacija koja pokreće izdavanje neke jedinice knjižnične građe, a ne snosi troškove za njezinu izradbu

informacijske i komunikacijske znanosti

izdržljivost

svojstvo materijala da se odupre opetovanomu habanju tijekom dugoga razdoblja

informacijske i komunikacijske znanosti

izložba

organizirani prikaz odabranih predmeta namijenjenih razgledanju na javnome mjestu

informacijske i komunikacijske znanosti