struna tražilica

image shadow

apokrifan

koji je sumnjiva autorstva i vjerodostojnosti

informacijske i komunikacijske znanosti

arak

pravokutno obrezan list papira određenoga formata

informacijske i komunikacijske znanosti

aranžman

preinaka glazbenoga djela za instrumentalni ili vokalni sastav, različit od sastava kojemu je djelo izvorno namijenjeno

informacijske i komunikacijske znanosti

arapska brojka

znamenka brojčanoga sustava u kojemu se s pomoću devet brojki i nule može prikazati bilo koji broj

informacijske i komunikacijske znanosti

arhiv

ustanova u kojoj se prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korištenje arhivsko gradivo

informacijske i komunikacijske znanosti

arhivist

stručni djelatnik u arhivu

informacijske i komunikacijske znanosti

arhivska kakvoća

trajnost materijala, proizvoda ili postupka, što ga čini pogodnim za uporabu pri zaštiti

informacijske i komunikacijske znanosti

arhivski primjerak

primjerak knjižnične građe dostavljen temeljem zakona ili posebnoga ugovora određenoj ustanovi, najčešće nacionalnoj knjižnici, koji se ne daje na korištenje i trajno se zaštićuje

informacijske i komunikacijske znanosti

arhivsko gradivo

zapis ili dokument nastao djelovanjem pravne ili fizičke osobe u obavljanju djelatnosti od trajne važnosti za kulturu, povijest ili druge znanosti

informacijske i komunikacijske znanosti

ASCII kod

američki normirani kôd od 128 kombinacija za razmjenu informacija

informacijske i komunikacijske znanosti