struna tražilica

image shadow

analiza nesrazmjera

metoda analize podataka iz anketnoga istraživanja korisnika o očekivanoj knjižničnoj usluzi i o iskustvu stvarno primljene usluge

informacijske i komunikacijske znanosti

analiza računalnog zapisa

analitička metoda promatranja računalnih zapisa koja otkriva pojedinosti interakcije korisnika i knjižničnoga sustava

informacijske i komunikacijske znanosti

analiza sadržaja

označivanje sadržaja jedinice građe primjenom klasifikacije i/ili predmetnoga označivanja tako da se ona može pronaći pretraživanjem

informacijske i komunikacijske znanosti

anastatski pretisak

otisak koji je načinjen s pomoću prijenosa već tiskanoga teksta na litografski kamen ili cinčanu ploču

informacijske i komunikacijske znanosti

anepigraf

jedinica građe bez naslova odnosno naslovnoga lista

informacijske i komunikacijske znanosti

Anglo-američka kataložna pravila

prvo izdanje anglo-američke norme za katalogizaciju knjižnične građe

informacijske i komunikacijske znanosti

Anglo-američka kataložna pravila 2

drugo, prerađeno izdanje Anglo-američkih kataložnih pravila

informacijske i komunikacijske znanosti

anketa

metoda prikupljanja empirijskih podataka o iskustvu korisnika ili nekorisnika o korištenju knjižnice koja obuhvaća pisane i usmene upitnike te samoprocjenu korisnika

informacijske i komunikacijske znanosti

anketa o zadovoljstvu korisnika

metoda direktnog istraživanja korisnika o ocjeni iskustva korištenja knjižnice, uz pomoć neke mjerne skale i prijedloga za poboljšanje, a koju provodi knjižnica

informacijske i komunikacijske znanosti

anonimizacija

uklanjanje ili kriptiranje osobnih podataka prije pružanja građe na uvid kako bi se zaštitila privatnost osobe koju građa opisuje

informacijske i komunikacijske znanosti