struna tražilica

image shadow

dvostruki prozor

kompozicija dvaju prozora postavljenih jedan pokraj drugoga tako da tvore arhitektonsku jedinicu

arhitektura i urbanizam