struna tražilica

image shadow

serijski počinitelj

osoba koja je u više navrata na istome području počinila kaznena djela iste vrste

sigurnosne i obrambene znanosti

Seymourova metoda usporedbe crteža papilarnih linija

metoda usporedbe dvaju crteža papilarnih linija u kojoj se oba ispišu na papir za precrtavanje nakon čega se preklope te se uočavaju sličnosti i razlike između crteža uporabom pozadinskoga osvjetljenja

sigurnosne i obrambene znanosti

shizoafektivni poremećaj

epizodični poremećaj karakteriziran shizofrenim i afektivnim simptomima

kliničke medicinske znanosti

shizofrenija s autističnim značajkama

poremećaj iz shizofrenoga spektra kod kojega osoba prekida svaku vezu s vanjskim svijetom i sebe doživljava kao biće potpuno odvojeno od ostaloga dijela stvarnosti

kliničke medicinske znanosti

shizoidni poremećaj ličnosti

poremećaj ličnosti karakteriziran nedostatakom interesa za društvene odnose, sklonošću usamljenomu ili zaštićenomu načinu života, tajnovitošću, emocionalnom hladnoćom, izoliranošću i apatijom

kliničke medicinske znanosti

shizotipni poremećaj ličnosti

poremećaj ličnosti koji karakterizira socijalna anksioznost, misaoni poremećaji, paranoidne ideje, derealizacija, prolazna psihoza i nekonvencionalna uvjerenja

kliničke medicinske znanosti

signaletička fotografija

registracijska fotografija osoba u kontroliranim uvjetima sastavljena od fotografije glave sprijeda, lijevoga poluprofila i desnoga profila

sigurnosne i obrambene znanosti

signalno oružje

naprava nalik na vatreno oružje koja služi za izazivanje zvučnoga i vizualnoga efekta praska ili za ispaljivanje signalnih raketa

sigurnosne i obrambene znanosti

sigurnosna mjera

kaznenopravna sankcija koja se provodi radi otklanjanja uvjeta koji omogućuju i/ili poticajno djeluju na to da osoba koja je počinila kazneno djelo počini novo kazneno djelo

pravo

sigurnosni koordinator za kritičnu infrastrukturu

osoba koja u pitanjima povezanima sa zaštitom kritične infrastrukture djeluje između vlasnika/upravitelja i središnjih tijela državne uprave nadležnih za pojedini sektor kritične infrastrukture

sigurnosne i obrambene znanosti