struna tražilica

image shadow

hologramska mikročestica

metalna mikročestica nasumično raspoređena na supstratu isprave na koju je otisnut hologram s nanotekstom i/ili nanoslikom

grafička tehnologija

hologramska zaštitna nit

zaštitna nit na čijoj su površini otisnuti hologramski elementi

sigurnosne i obrambene znanosti

horizontalna stratigrafija

znanstveno proučavanje procesa nastanka, taloženja i međusobnih odnosa arheoloških slojeva i tvorevina u horizontalnoj ravnini

arheologija

horizontalni audit

audit koji ispituje jedan element u sustavu na više od jedne stavke

sigurnosne i obrambene znanosti

Hyrtlov zakon

zakon prema kojemu je omjer između duljine drška i tijela prsne kosti u žena veći, a u muškaraca manji od 1:2

etnologija i antropologija