struna tražilica

image shadow

foliotisak

visoki tisak pri kojemu folija pod utjecajem topline i pritiska na supstrat otpušta tanki sloj na mjestima gdje je tiskovna forma ispupčena

grafička tehnologija

FORDISC

interaktivni program za procjenu podrijetla, spola, biološke dobi i prosječne tjelesne visine na temelju koštanih ostataka

etnologija i antropologija

forenzička akustika

znanstvena disciplina koja se bavi pribavljanjem, analizom i procjenom zvučnih zapisa za potrebe istraga i sudskih postupaka

fizika

forenzička analiza dokumenata

ispitivanje i usporedba spornih isprava i/ili novčanica s nespornim ili poznatim uzorkom radi utvrđivanja njihove vjerodostojnosti ili njegova izvora

sigurnosne i obrambene znanosti

forenzička analiza rukopisa

utvrđivanje podrijetla rukopisa na osnovi analize i usporedbe općih i posebnih značajka spornoga i nespornoga rukopisa s ciljem identifikacije autora spornoga teksta ispisana rukom

sigurnosne i obrambene znanosti

forenzička arheologija

znanstvena disciplina koja primjenjuje znanja i metode arheologije s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

arheologija

forenzička balistika

znanstvena disciplina koja proučava vatrena oružja, mehanizme pucanja, karakteristike hitca te tragove nastale pucanjem iz vatrenoga oružja s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

sigurnosne i obrambene znanosti

forenzička biologija

znanstvena disciplina koja primjenjuje biološke zakonitosti i znanja s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

biologija

forenzička botanika

znanstvena disciplina koja proučava botaničke tragove s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

sigurnosne i obrambene znanosti

forenzička entomologija

grana entomologije koja primjenjuje znanja o kukcima i drugim člankonošcima s ciljem rasvjetljavanja činjenica za potrebe istraga i sudskih postupaka

biologija