struna tražilica

image shadow

destabilizacija

proces uklanjanja stabilnosti iz sustava

sigurnosne i obrambene znanosti

destruktivna analiza

skup metoda i tehnika čijom se uporabom obrađivani uzorak uništava ili izmjenjuje

sigurnosne i obrambene znanosti

detaljna fotografija

forenzička fotografija kojom se u krupnome planu fiksira trag ili predmet bez veze s okolinom

sigurnosne i obrambene znanosti

detaljna fotografija in situ

detaljna fotografija snimljena prije izmjena na mjestu događaja

sigurnosne i obrambene znanosti

determinizam

kriminološki pravac utemeljen na principu prema kojemu je ljudsko djelovanje podložno uzročnim zakonitostima

pravo

devijacija

ponašanje, postupci, stajališta, uvjerenja i/ili životni stilovi za koje se smatra da znatno odstupaju od norma, etike, standarda i očekivanja društva

pravo

devijantno ponašanje

ponašanje koje odstupa od općeprihvaćenih oblika ponašanja te kulturnih standarda oblikovanih u društvenoj sredini

pravo

diferencijalna asocijacija

sociološka teorija prema kojoj je kriminalitet, kao svaki drugi oblik ponašanja, naučen kroz proces udruživanja s drugima koji promiču kriminalne vrijednosti

pravo

diferencijalno odbacivanje

pojava da se vlakna tkanine koja se sastoji od dviju ili više vrsta vlakana ne odbacuju proporcionalno svojemu udjelu u tkanini

sigurnosne i obrambene znanosti

diferencijalno pojačanje

kriminološka primjena teorije učenja na razumijevanje kriminaliteta i/ili kriminalnoga ponašanja uzimajući u obzir ishode koje kriminalitet i/ili kriminalno ponašanje prouzročuje

pravo