struna tražilica

image shadow

alprazolam

kratkotrajno djelujući anksiolitički benzodiazepin

temeljne medicinske znanosti

alternativna lokacija

zamjenska, druga, dodatna ili rezervna lokacija

sigurnosne i obrambene znanosti

alternativna sankcija

sankcija koja se izriče okrivljeniku umjesto kratkotrajne kazne zatvora

pravo

altruističko samoubojstvo

samoubojstvo kojim osoba želi nekomu pružiti korist

kliničke medicinske znanosti

ambitendencija

poremećaj karakteriziran podvojenošću voljne usmjerenosti

kliničke medicinske znanosti

Američka akademija forenzičkih znanosti

multidisciplinarna organizacija koja potiče znanstveni napredak te primjenu znanstvenih načela i postupaka u pravnome sustavu

sigurnosne i obrambene znanosti

amidocrna

nefluorescirajuća otopina na bazi vode ili metanola koja bjelančevine iz krvi boji plavocrnom bojom

kemija

amonijski dinamit

dinamit koji umjesto nitroglicerina sadržava amonijev nitrat

sigurnosne i obrambene znanosti

amputacija

odvajanje dijela tijela djelovanjem mehaničke sile

kliničke medicinske znanosti

analis

tri do četiri rebra koja izlaze iz stražnje krilne uzdušnice i u luku se spuštaju prema stražnjemu rubu krila

biologija