struna tražilica

image shadow

Allenova jama

varijacija u morfologiji prednje strane vrata bedrene kosti u obliku jame

etnologija i antropologija

alohtoni materijal

organski materijal koji dospijeva u vodu i služi kao hrana vodenim organizmima

biologija

alomnezija

poremećaj pamćenja koji se očituje u iskrivljenim sjećanjima doživljenoga

kliničke medicinske znanosti

alprazolam

kratkotrajno djelujući anksiolitički benzodiazepin

temeljne medicinske znanosti

alternativna lokacija

zamjenska, druga, dodatna ili rezervna lokacija

sigurnosne i obrambene znanosti

alternativna sankcija

sankcija koja se izriče okrivljeniku umjesto kratkotrajne kazne zatvora

pravo

altruističko samoubojstvo

samoubojstvo kojim osoba želi nekomu pružiti korist

kliničke medicinske znanosti

ambitendencija

poremećaj karakteriziran podvojenošću voljne usmjerenosti

kliničke medicinske znanosti

Američka akademija forenzičkih znanosti

multidisciplinarna organizacija koja potiče znanstveni napredak te primjenu znanstvenih načela i postupaka u pravnome sustavu

sigurnosne i obrambene znanosti

amidocrna

nefluorescirajuća otopina na bazi vode ili metanola koja bjelančevine iz krvi boji plavocrnom bojom

kemija