struna tražilica

image shadow

uredska visoka stolica

uredska radna stolica s mogućnošću namještanja visine sjedala više od 650 mm

drvna tehnologija

uredski namještaj

namještaj za opremanje poslovnih ili kućnih ureda

drvna tehnologija

uredski namještaj za sjedenje

namještaj za sjedenje s funkcijom podržavanja tijela pri uspravnome, udobnome i zdravome sjedećem položaju pri radu

drvna tehnologija

uredski ormar

ormar s policama dimenzijama i nosivošću prilagođen za uredski materijal i pribor

drvna tehnologija

uredski stol

radni stol namijenjen opremanju ureda

drvna tehnologija

uređaj za mehaničko ispitivanje briketa

uređaj u kojemu se međusobnim kontroliranim sudaranjem definirane količine briketa s plohama u cilindričnoj rotirajućoj komori ispituje mogućnost da briketi ostanu neoštećeni pri transportu i rukovanju

drvna tehnologija

uređaj za mehaničko ispitivanje peleta

uređaj u kojemu se kontroliranim sudaranjem definirane količine peleta s plohama u četvrtastoj rotirajućoj komori ispituje svojstvo čestica peleta da ostanu neoštećene pri prijevozu i rukovanju

drvna tehnologija

usitnjavanje drva

mehanička obradba drva pri kojoj se drvo alatima s noževima usitnjava u drvne čestice određenih dimenzija i oblika

drvna tehnologija

usitnjeno drvo

čestice različitih oblika koje nastaju mehaničkom obradbom drva

drvna tehnologija

uslojeno drvno za unutarnju uporabu

uslojeno drvo koje nije otporno na produljeno izlaganje vodi ili previsokoj vlazi

drvna tehnologija