struna tražilica

image shadow

toplinska sterilizacija drva

sterilizacija drva povišenom temperaturom

drvna tehnologija

toplinski aktivirano ljepilo

ljepilo koje se nakon nanošenja na podlogu zagrijavanjem učini ljepljivim i zatim tvori spoj hlađenjem

drvna tehnologija

toranjska sušionica

sušionica u kojoj se optimalno upotrebljava visina prostorije

drvna tehnologija

tračna brusilica

stroj za brušenje drva s najmanje dvama bubnjevima na kojima su napete beskonačne trake brusnoga papira

drvna tehnologija

tračna pila

stroj za uzdužno piljenje drva koji kao alat upotrebljava beskonačnu čeličnu vrpcu nazubljenu na jednome rubu i svijenu oko dvaju rotirajućih kotača jednakoga promjera

drvna tehnologija

tračna pila trupčara

tračna pila sa širokim listom pile za raspiljivanje trupaca u primarnoj pilanskoj preradbi drva

drvna tehnologija

tračno prenosilo

transportno sredstvo stalne dobave za prenošenje sipkih i komadnih materijala s pomoću beskonačne vrpce

drvna tehnologija

traheida

neperforirana mrtva provodna stanica s ograđenim jažicama

drvna tehnologija

traheida niza

kratka pojedinačna traheida u aksijalnome nizu traheida ili u aksijalnome mješovitom nizu traheida i parenhimskih stanica

drvna tehnologija

traheida traka

radijalno izdužena traheida u sastavu traka

drvna tehnologija