struna tražilica

image shadow

okvirnica

profilirani element koji čini dio okvira doprozornika ili prozorskoga krila

drvna tehnologija

omjer dužine i širine drvne čestice

omjer dviju najvažnijih dimenzija čestice prema kojemu se definiraju čestice izometričkoga ili vlaknastoga oblika

drvna tehnologija

omjer usukanosti

postotni odnos otklona žice na određenoj dužini i te dužine

drvna tehnologija

oplemenjeno uslojeno drvo

uslojeno drvo kojemu je proizvodnjom dodana prevlaka

drvna tehnologija

oplemenjivanje celuloznoga vlakna

dobivanje plemenite celuloze za proizvodnju različitih vrsta papira određenih svojstava

drvna tehnologija

oplemenjivanje drvnih ploča

nanošenje krutih materijala na površinu drvne ploče s ciljem poboljšanja ukrasnih, fizičkih i kemijskih svojstava

drvna tehnologija

oporabljeno drvo iz građevinarstva

prethodno upotrijebljeno drvo koje ostaje nakon rušenja zgrada ili objekata niskogradnje

drvna tehnologija

oprema

namještaj, ugrađeni proizvodi i ostali funkcionalni ili dekorativni predmeti za unutarnje opremanje stambenih ili drugih prostora

drvna tehnologija

opremanje

opskrbljivanje određenoga prostora opremom

drvna tehnologija

opseg certifikacije

lokacije, procesi i/ili proizvodi i aktivnosti na koje se primjenjuje certifikacija

drvna tehnologija